Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

sexonfire
sexonfire
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaheroes heroes
sexonfire
4090 decb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrzepy strzepy
sexonfire
5651 4c10
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
sexonfire
- Skąd wiesz, kiedy to już koniec?  - Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą.
— autor nieznany
sexonfire
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viahateyouandloveyou hateyouandloveyou
2775 cd03 500
Reposted fromcroiea croiea viaendlesslove16 endlesslove16
sexonfire
Reposted frombaskua baskua viaendlesslove16 endlesslove16
sexonfire
sexonfire
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viafremde fremde
sexonfire
Świat kończy się, a potem pędzi dalej.
— Jakub Małecki, Ślady
Reposted fromolewka olewka viaendlesslove16 endlesslove16
sexonfire
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viafremde fremde
sexonfire
3108 1222
Reposted fromkarahippie karahippie viaendlesslove16 endlesslove16
sexonfire
4796 b2d5 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaendlesslove16 endlesslove16
sexonfire
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viafremde fremde
sexonfire
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viaendlesslove16 endlesslove16
sexonfire
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viaendlesslove16 endlesslove16
sexonfire
Mówię do siebie: nie myśl! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaendlesslove16 endlesslove16
sexonfire
sexonfire
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl